Chứng nhận là thiết bị Y tế gia đình theo tiêu chuẩn GMP tại Hàn Quốc

Chứng nhận của Cục an toàn về Dược và Thực phẩm Hàn Quốc

Chứng nhận của Cục an toàn về Dược và Thực phẩm Hàn Quốc​​​​​