Đối với máy lọc nước ion kiềm điện cực đóng vai trò như trái tim của nó, 3 yếu tố quan trọng của điện cực:

1. Điện cực quyết định đến chất lượng nước đầu ra của máy lọc nước ion kiềm

2. Điện cực quyết định đến tuổi thọ của thiết bị

3. Điện cực quyết định đến tính "ổn định" của thiết bị. Thông thường khái niệm tuổi thọ của máy lọc nước ion kiềm" là thời gian máy lọc nước ion kiềm vẫn duy trì chỉ số đầu ra trong giới hạn quy định.

Các tiêu chí đánh giá lựa chọn máy lọc nước ion kiềm có điện cực tốt

Điện cực của máy lọc nước ion kiềm đóng vai trò vô cùng quan trọng, nó cũng là phần giá trị nhất của thiết bị, chính vì thế việc lựa chọn máy lọc nước ion kiềm có điện cực chất lượng là vô cùng quan trọng, các tiêu chí để lựa chọn như sau:

Thứ nhất: Nhà sản xuất, đây là yếu tố rất quan trọng, nhà sản xuất cần có 1 nền tảng công nghệ cao và 1 bề dày lịch sử trong ngành công nghệ cao.

Thứ hai: Công nghệ chế tạo điện cực titanium và công nghệ phủ platinum phải đảm bảo diện tích tiếp xúc lớn và công nghệ phủ đồng đều khắp bề mặt.

Thứ ba: Điện cực phải được tích hợp công nghệ rửa đảo cực tự động để đảm bảo tính ổn định các chỉ số của máy lọc nước ion kiềm trong suốt tuổi thọ của thiết bị.

Thứ tư: Hiện nay có nhiều loại điện cực với nhiều tên gọi khác nhau như dạng lưới, dạng tấm, tuy nhiên có thể phân loại ra thành 2 loại chính: Điện cực thông thường và điện cực hiệu suất cao. Hiệu suất của điện cực là 1 chỉ số quan trọng đánh giá chất lượng điện cực, hiệu suất chứng tỏ năng lực của nhà sản xuất (yếu tố 1), công nghệ sản xuất điện cực (yếu tố 2), chỉ số để đánh giá hiệu suất điện cực đó là tỷ lệ nước sử dụng: nước thải.

Điện cực chất lượng tốt là điện cực có hiệu suất cao

Với các loại điện cực thông thường, hiệu suất nằm trong khoảng 60-80%, điện cực hiệu suất cao là điện cực có chỉ số đạt trên 90%(tỷ lệ nước tối thiểu 1:10). Do vậy khi lựa chọn máy lọc nước ion tốt, việc lựa chọn hiệu suất điện cực là 1 chỉ số vô cùng quan trọng.